Skip to content
+421-(0)915-331-623

Anhydritové liate potery

Čiastočne samo nivelačná zmes na báze síranu vápenatého

Aplikácia od 5 cm.
Pri podlahovom kúrení 3,5 cm nad trubkou kúrenia

Vhodný do suchých priestorov

Cementové liate potery

Cemflow, čiastočne samo nivelačná zmes na báze cementu

Aplikuje sa vo vnútorných priestoroch s možným nárastom vlhkosti

Aplikačná hrúbka od 5 cm.
Pri podlahovom kúrení 4,5 cm nad trubkou kúrenia

Pochôdzny od 48 h

Akumulačná schopnosť udržiavať poter dlhšie teplý

Call Now Button